ท่องเที่ยวจังหวัดเลย


เดือน ประเพณี / กิจกรรม สถานที่
ตุลาคม งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน
ครั้ง หนึ่งในชีวิต พิชิตภูกระดึงลอย ปราสาทผึ้งและไหลเรือไฟในลำน้ำโขง
ดูแมงหน้างามที่เชียงคาน
บริเวณที่ทำการ อ.เชียงคานอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อ.ภูกระดึง
อ.เชียงคาน
อ.เชียงคาน
พฤศจิกายน ดอกไม้ งามอร่ามภู  อรุณรุ่งก่อนใครไปภูเรือ
สวรรค์ บนดิน  สวนหินผางาม
อ. ภูเรือ
สวนหินผางาม อ. หนองหิน
ธันวาคม งานฤดูหนาววังสะพุง (15-21 ธ.ค.)
งาน ไม้ดอกเมืองหนาว (29-ธันวาคม-1 มกราคม)
เทศกาล ชมค้างคาวถ้ำผายา
อ. วังสะพุง
อ.ภูเรือ
อ. นาด้วง
มกราคม มหัศจรรย์ กำแพงภูผาล้อม
(กิจกรรมเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ)
จับ แม่คะนิ้งที่โป่งกวางหินสอ
วนอุทยานภูผาล้อม
อ.เมืองเลย
เกษตรที่สูงภูเรือ
กุมภาพันธ์ งาน กาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย (วัน ที่ 1-9 ก.พ.)งาน วันชื่นคืนสุข (จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์บนภูกระดึง)(วัน ที่ 14 ก.พ.)
งาน บุญข้าวจี่ (วันมาฆบูชา)
งาน บุญพญาช้างนางผมหอม
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อ. เมืองเลย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ. ภูกระดึง
วัดศรีจันทร์  บ้านนาอ้อ
อ. เมืองเลย
อ.ถูหลวง
มีนาคม กล้วย ไม้งาม  หลากสายพันธุ์บนภูหลวง (ชมกล้วยไม้        กุหลาบ ขาว กุหลาบแดง)
กุหลาบ พันปี บานสะพรั่งทั้งภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ. ภูเรือ
อ.ภูหลวง
เมษายน งานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว สืบสานตำนานหลวงพระบาง งานประเพณีแห่ต้น ดอกไม้    (14-16 )
งาน ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ข้าว พันก้อน  (16 เม.ย.)
ล่อง แก่งคุดคู้  ชมแก่งหินงาม
แก่งคุดคู้ อ. เชียงคาน
วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา
อ.นาแห้ว
ต.อาฮี  อ.ท่าลี่
แก่งคุดคู้  อ. เชียงคาน
พฤษภาคม งาน นมัสการพระธาตุศรีสองรัก แมง หน้างาม (ผีขนน้ำ)บ้านนาซ่าว (6 ค่ำเดือน6) วัดพระธาตุศรีสองรัก
อ. ด่านซ้าย
บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน
มิถุนายน บั้ง ไฟล้านที่เอราวัณประเพณี บุญหลวงการละเล่นผีตาโขน)แหล่ง สมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก (ป่าสมุนไพร)
สับปะรดหวานใจที่ ไร่ม่วง
อ.เอราวัณวัดโพน ชัย  อ. ด่านซ้าย    อ. นาแห้ว
บ้านไร่ม่วง อ. เมืองเลย
กรกฎาคม ย้อนรอยธรรมะไหว้ครูบา(หลวงปู่ชอบ,หลวง ปู่หลุย,หลวงปู่แหวน,หลวงปู่ศรีจันทร์หลวงปู่สมา,หลวง ปู่คำดีและหลวงปู่ท่อน)
สิงหาคม เดิน ป่าหน้าฝนบนภูหลวง หัวใจนักสู้ ปีนภู ดูหมอกหยอกสายฝน
ผา นาง ผาเกิ้ง บ้านเล็กในป่าใหญ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ. ภูเรือ
อ.ภูหลวง
อ.เอราวัณ
กันยายน พิชิตป่าหน้าฝนที่ภูสวนทราย  (ป่าดงดิบ  ป่า โบราณที่บ้าน   เหล่ากอหก)  และท้าพิสูจน์ผึ้ง หลวงบนต้นไทร อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย    อ.นา แห้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

พ้านพักสันติสุข ห้องพักให้เช่า