ผักหวานป่าอายุ1ปีปลูกกับตะขบ

ทดสอบลงภาพจากการฝากภาพทางเว็บไซต์ค่ะ…

…ภาพผักหวานป่าอายุ1ปี…

วิธีการปลูกผักหวานป่าที่เน้น2รูปแบบคือ 1.ปลูกด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ด 2.ปลูกด้วยเมล็ด(หยอดเมล็ด)
2รูปแบบที่ประหยัดการลงทุน ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ(ไม่ทำลายผักหวานป่า) ที่สำคัญผักหวานป่าที่ปลูกโตเร็วและอายุยืน

วิธีปลูกผักหวานป่าโดยสูตรหยอดด้วยเมล็ดอาจฟังแล้วดูเหมือนจะง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ด้วยข้อจำกัดเรื่องของกรอบเวลากับอัตรการงอกของเมล็ด แต่มันก็ไม่ยากเกินไปหากเรามีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า(ก่อนที่จะถึงเวลาสุกของเม็ดผักหวานป่า)
เมล็ดผักหวานป่าจะสุกตั้งแต่เด…