ปักเบ็ดปลาช่อน

เป็นสมาชิกมานานพอสมควร  ไม่ค่อยได้เขียนบล็อค

วันนี้เลยลองเข้ามาเขียนดูบ้างครับ 

read more