การหมักพืขสมุนไพร ทำน้ำเอนไซม์

สมุนไำพร เช่น ฟักข้าวที่แก่ยังไม่สุก มะเฟืองได้ทั้งเปรี้ยวและหวาน กระชาย มังคุด ทับทิม ลำไย ฯลฯ

ขั้นตอนการทำ สูตร ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ ถ่ายเป็นภาพมาจากหนังสือเอนไซม์

ขอบคุณ สูตรการหมักเอนไซม์ โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์

การหมักน้ำเอนไซม์

http://gotoknow.org/blog/kandanalike/298894

ประโยขน์ของน้ำเอนไซม์

http://gotoknow.org/blog/kandanalike/299097