เงินเดือนครูปี งปม.56, ป้ายชื่อเครื่องแบบพนักงานราชการ, กำหนดประเมินภายนอกอีก 20 จังหวัด, จัดแฟ้มรับประเมินอย่างไร, ลดจำนวนวิชาเลือก, ข้อจำกัดของแผนบูรณาการ, เรื่องน่าสนใจ, กำหนดสอบ e-Exam

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 25 ส.ค.55 ผมได้แสดงความคิดเห็นเรื่องแผนการสอน ( แผนการจัดการเรียนรู้ ) แบบบูรณาการ ไว้ในเฟซบุ๊ค กลุ่มครูนอกระบบ ดังนี้

             ถ้าแต่ละอำเภอ แต่ละกลุ่ม เปิดวิชาต่างกัน ก็จะใช้แผนการสอนแบบบูรณาการด้วยกันไม่ได้    แผนการสอนแบบบูรณาการคือ การนำเนื้อหาของวิชาต่างๆที่นักศึกษากลุ่มนั้น ระดับนั้น ลงทะเบียนเรียนเหมือนกัน มารวมกัน ( บูรณาการ ) ให้เป็นเรื่อง ๆ ( หน่วย…