เค้าโครงงานวิจัย

๑. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๒. ประเภทของการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน ๓. สาขาวิชาที่การวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ ๔. ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวสุธาสินี วรรณเจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕ สำนักปลัดฯ ช่วยราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๕. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อการทำงานในองค์การเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรย…

 

Recent Entries

  • Link มีประโยชน์

  • Link เพื่อนบ้าน

  • ผู้ร่วมให้ข้อมูล

  • หนังสือพิมพ์ออนไลน์


  • Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method UserOnline_Core::scripts() should not be called statically in /home2/backtor/public_html/baansantisuk.com/wp-includes/plugin.php on line 429