บัญชีเงินเดือนครูปัจจุบัน พร้อม ขั้นวิ่ง 0.5-1.5ขั้น ประกอบการนับขั้นแบบลื่นไหล

บัญชีเงินเดือนครูปัจจุบัน พร้อม ขั้นวิ่ง 0.5-2 ขั้น โหลดกันไปดูครับที่นี่ี

ตารางปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ

แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ   และแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 %
0.5 ขั้น
 1 ขั้น
 1.5 ขั้น
 
 
 
 

24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53,080
140
1,020
1,910
5 %
0.5 ข…