ยอดมวยไทยในอดีต "ขุนเข่าพลังม้า" จ๊อกกี้ ศิษย์กันภัย

อดีตมวยดัง จ๊อกกี้ ศิษย์กันภัย : หลบมุมจากงานบุญบั้งไฟบ้านกระนวน
อ.ซำสูง ขอนแก่น ไปเจอคนขี้ร้อน ใช้เสื้อพาดบ่าโชว์พระมา
 เป็นอดีตยอดมวยไทย “ขุนเข่าพลังม้า” จ๊อกกี้ ศิษย์กันภัย
ดังสุดขีดราวปี 2519 ซึ่งเคยต่อกรกับ เผด็จศึก พิษณุราชันย์ / สกัด
เพชรยินดี /หนองคาย ส.ประภัสสร / ผุดผาดน้อย วรวุฒิ /วิชาญน้อย พรทวี
/ ณรงค์น้อย เกียรติบัณฑิต /เริงศักดิ์ พรทวี / โพธิ์ไทร สิทธิบุญเลิศ
/ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา บรรดิษฐ์ สิงห์ปราการ เป็นต้น มาแล้ว
เมื่อเลิกชกมวยมาตั้งค่ายมวย วิ่งรถส่งนักเรียน ปัจจุบัน 58 ปี
พักผ่อนกับลูกหลานที่บ้าน อ. กระนวน ขอนแก่น

        &n…