กศน.นนทบุรี ร่วมขับเคลื่อน OTOP MINI MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

     ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ เลี้ยงชีพได้………….คือเป้าหมายของพวกเราชาว กศน………นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี , นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี , ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ , คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน , ครูอาสาสมัคร , ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. ได้เข้าร่วมงานรวมพลัง กศน.ขับเคลื่อน OTOP MINI MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  โดยมี นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงาน และมี ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนต…