การดูแลผู้ป่วยC-spine injury

วันนี้ทีมสามชัยมีความภูมิใจนำเสนอผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอัมพาตในชุมชนแออัด เสี่ยงภัยยาเสพติด น่าสนใจมากพยาบาลPCUเสียดายที่ไม่สามารถให้เสียงประกอบของเจ้าของเคสได้ อาจไม่ได้บรรยากาศรายละเอียดเหมือนในห้องประชุมของเรา Click ดูด้านล่างนะคะ
http://gotoknow.org/file/pcunurse/3chai.pdf