เฉลยข้อสอบ 0-net 53

เฉลย ข้อสอบ O-NET 52  ป.6  วิชาคณิตศาสตร์ 1.2  2.1  3.3  4.3  5.2  6.4  7.3  8.3  9.3  10.3 11.4  12.1  13.2  14.3  15.4  16.4  17.3  18.2  19.1  20.3 21.1  22.2  23.3  24.4  25.2 credit : คus ักคณิm    พร้อมแก้เฉลยที่ผิดพลาดที่แจ้งมาจากคุณ Kowit Pat. ในกระทู้หน้า 5   มีสมาชิกในเวปชื่อคุณ karasawa01 มาลงเฉลย ไทย กับ วิทย์ เพิ่มให้ แต่ไม่ได้แจ้งที่มาของเฉลย เฉลย   ภาษาไทย  O-NET ป.6 1   3     2  …