ต้นอโศกอินเดีย (อโศกเซนคาเบรียล)

ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นอโศกอินเดีย (อโศกเซนคาเบรียล)

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นิยามของคำ “อโศก” โศก ก็เรียก.(ส.; ป. อโสก ว่า ไม่โศก). โดยเขียนไว้ในวงเล็บเป็นอักษรย่อ ซึ่งจะบอกว่ามาจากภาษาใด ในที่นี้ ส. คือ สันสกฤตและ ป. คือ ปาลิหรือบาลี แล้วเปลี่ยนอักขระจาก “อโสก”เป็น”อโศก” แต่ก็แปลเหมือนกันว่า “ไม่โศก”
แหล่งที่มา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:jLAglCjl54FiQM:http://picdb.thaimisc.com/m/maipradab3/5347.jpg&t=1

ชื่อวิทยา ศาสตร์ : Polyalthia longifolia (Benth.)  Hook. f. var. pandurata
ชื่อวงศ์ : Annonaceae
ชื่อสามัญ : Asoke tree, Cemetary tree, Mast tree
ชื่อพื้นเมือง : อโศกเซนต์คา เบรียล โสกอินเดีย
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ต้น
ขนาด [Size] : สูง 10 – 25 เมตร
สีดอก [Flower Color] : สีครีมหรือเขียวอ่อน
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Tiem] : มี.ค.-พค.
อัตราการ เจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : แดดเต็มวัน

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:jLAglCjl54FiQM:http://picdb.thaimisc.com/m/maipradab3/5347.jpg&t=1

ลักษณะ ทั่วไป (Characteristic) :
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 5-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแคบสูงรูปพีระมิด กิ่งก้าน ลู่ลง เปลือกต้นสีน้ำตาลเรียบ มีขีดแคบยาวสีขาว ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหอกแคบปลายเรียวแหลม โคนมน ใบหยักเป็นคลื่น ผิวใบเกลี้ยงด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีขาวนวล ดอกมีสีเขียวอมเหลืองออกเป็นช่อปลายกิ่ง รูปไข่ออกเป็นพวง ชอบความชื้นปานกลาง ผล มีแสงแดดเต็มวัน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด หรือตอนกิ่ง

ใบ (Foliage) :
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปใบหอกแคบ กว้าง 3- 5 เซนติเมตร   ยาว 15- 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน

ดอก (Flower) :
สีครีมหรือเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ช่อละ 3-6 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงเป็นรูปสามเหลี่ยมยาว 3-4 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปดาว 6 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-3.5 เซนติเมตร

ผล (Fruit) :
ผลสด เป็นแบบผลกลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร  ผลแก่สีเหลืองอมเขียว มีเมล็ดเดียว

การใช้งานด้าน ภูมิทัศน์ (Landscape Used) :
เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ แคบ ช่วยบังลม บังสายตาหรือปลูกเป็นแนวขอบเขตพื้นที่ ควบคุมความสูงได้ตามต้องการด้วยการตัดยอด

ประโยชน์ :
ใช้ปลูกตามแนวรั้ว เพื่อกำบังสายตา กันลม กันเสียง กันฝุ่น นับ เป็นไม้ประดับที่สวยงามอีกชนิดหนึ่ง ใช้แทนกำแพงได้เลย

ที่มา : http://www.chumphae.ac.th/punmai/2_Asok.html

ข้อแนะนำ :
– รากของลำต้นอโศกอินเดีย สามารถปลูกชิดกำแพงได้และไม่ทำลายท่อน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างนะครับ (ซึ่งสังเกตุบ้านที่เค้าปลูกไว้หลายๆ ปี ตามบ้านจัดสรร)
– ระยะห่างการปลูกแบบชิดๆ เลยก็ประมาณ 80 เซนติเมตร ห่างๆ หน่อยก็ประมาณ 1 เมตร หรือถ้าบางท่านประหยัดก็ประมาณ 1.5 เมตร ถ้ามันโตขึ้นก็จะโตสวยงานนะครับ
– ส่วนใหญ่จะปลูกตามวัด ตามรั่วบ้าน
– อโศกเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ใบจะไม่ร่วง ถึงจะร่วงก็ร่วงไม่หมดต้น
– ถ้าหน้าแล้งจะไม่ให้ใบร่วงเยอะ ก็หมั่นรดน้ำบ่อยๆ ก็สามารถลดปัญหาใบร่วงได้

ต้นอโศกอินเดีย ความสูง 30  เซนติเมตร จนถึงความสูง 4.3 เมตร  ราคา 30-450 บาท

ต้นอโศกอินเดีย เป็นไม้เพาะ จากเมล็ด รากแข็งแรง  เหมาะกับปลูกทำรั้วบ้าน ป้องกันแสงแดด ทำให้บ้านไม่โดนแดดช่วงบ่ายๆ ป้องกันสายตา บ้านข้างๆๆ ป้องกันฝุ่น ละออง ปลูกเป็นแนวเขตแดนระยะ ห่างในการปลูก 80-100 เซนติเมตร ควรปลูกห่างจากกำแพงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความสูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 1-1.5 เมตร/ปี


ความสูง 3  เมตร

ความสูง 1-1.4 เมตร

ความสูง 1-1.4 เมตร

คำว่า “อโศก” ในที่นี้ต้องแจงก่อนว่ามี สองความหมาย คำ ว่า “อโศกอินเดีย” ก็มีสองเช่นกัน

ประการ ที่หนึ่ง
“อโศก” แปลแล้วเป็นมงคลยิ่งคือ “ไม่เศร้า” หรือมีแต่ความชื่นบาน ฤทัยนั่นเอง ดังพระนามพระเจ้าอโศกมหาราช ใครจะเอาชื่อไม่เป็นมงคลไปเป็นนามกษัตริย์ได้ไง ทว่า..พี่ไทยเองน่ะแหละ ที่เรียกต้นอโศกจนกุดห้วนไปเป็นโศก แล้วกลอนเกลินเพลงรักเพ้อพ้ออะไรเกิด มาเปรียบเปรย ว่า..โอ้ ต้นรักดอกโศก..ชวนเคล้าน้ำตาศาลาคนเศร้าอะไรไปนู่น พวกชนหูเบาใจหวั่นไหว ง่าย ก็เลยพาลหาว่า-ต้นโศก-ไม่ดี ทำให้บ้านโศกเศร้า (ทีบ้านที่มีเด็กช่างกลเกเรทำร้ายจิตใจแม่ตั้งหลายคนไม่เห็นปลูกต้นอะไรที่ ชื่อไม่ดี มั้นก็เลวเองแหละ) ต้น “อโศก” ที่ว่าคือไม้ยืนต้นชนิดใหญ่ คนไทยเก่าบางทีเขียน “โสก” แต่ทางแขกอินเดียเรียก “อาโซกา” ตรงกับความหมาย ดัง ที่กล่าวมาข้างบน

http://www.igetweb.com/www/treeviewjo/gallery/583389.jpg
http://www.igetweb.com/www/treeviewjo/gallery/589388.jpg

ประการที่สอง
คำว่า “อโศก อินเดีย” ของไทยวันนี้ได้เรียก กันผิดฝาผิดตัวไปหมด ส่วนใหญ่จะพลาดไปเรียกต้นไม้สูงเปร๋น (ต้น เปรต-ข้าพเจ้าแอบเรียก) ซึ่งเป็นไม้วงศ์วานน้อยหน่าว่าเป็นชื่อนี้ ทั้ง ที่มันเป็นไม้ที่ลักษณะใกล้กับ “ยางโอน” “ยางโดน” ชนิดใบลู่มากกว่า แต่แรกมาจากเมืองอื่นปลูกเด่นที่ รร. (โรงเรียนนะ ไม่ใช่โรงแรม) เซนต์คาเบรียล ก่อน เรียกกันว่า “อโศกเซนต์คาเบรียล” ไม่รู้ใคร อุตริก่อน ที่ไปใส่ไทเทิ่ล มันเป็นอโศกแต่แรก ไปๆมาๆไม่ทราบใคร (หาพยานดมมือไม่เคยได้) ดันเรียกไปใหม่ว่า “อโศกอินเดีย” ทั้งๆ ที่เดิมไทยเรามี “อโศกอินเดีย” ตัวจริงอยู่ในชื่อ
“อโศกน้ำ” หรือ “อโศกวัด” ต้นโตๆให้ร่มเงาสวยสง่า ดอกช่อส้มๆ ชื่อทางการบอกสัญชาติว่าเป็น “อินดิก้า ซาราก้า” (อินดิก้า คืออินเดีย ซาราก้าคือ ไม้พวกอโศก)

http://www.igetweb.com/www/treeviewjo/gallery/607915.jpg

http://www.igetweb.com/www/treeviewjo/gallery/607913.jpg

ดังนั้นหลังจากเม้า ยืดยาวมาเช่นนี้ เห็นทีคุณต้องไปแหงนดูต้นของคุณว่า มันคืออะไร ถ้า มันเป็น “อโศก อินเดีย” ปลอม คือต้นยางโอนใบลู่ (ต้นเปรต) ที่นิยมทำแนวรั้ว ก็แล้วไป ไม่มีโบราณโบแรณห้ามหรอก ก็พึ่งเข้ามาเมืองไทยไม่กี่สิบปีเอง และ ถ้าเป็นอโศกอินเดียขนานแท้ที่ตระหง่านจริง ชื่อของมันกลับเป็นมงคลยิ่ง จะมีแย่ก็ตรงถ้าบริเวณบ้านไม่ใหญ่จริงนั่นแหละ เพราะมันเป็นไม้ที่ไม่ชอบอยู่ทาวเฮ้าส์นะท่านนา

ที่มา : http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J2457028/J2457028.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ nine = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.